Välkommen till
Expander Business Consulting

Att växa som företag är vare sig enkelt eller smärtfritt. Det handlar i grunden om att företagsledningen verkligen bestämmer sig för en tillväxtstrategi. Man behöver självklart en affärsidé och en plan som man tror på, många gånger behöver man hjälp från någon som redan gjort resan en eller flera gånger. Expander Business Consulting har enbart konsulter som arbetat på ledningsnivå i tillväxtföretag, vi har tagit vår samlade erfarenhet och paketerat den i olika tillväxtprogram beroende på bransch.